Useful Daily Adjectives (Roma-ji)

 • Ii (desu).= good ("desu" = more polite)
 • Dame(desu).= no good
 • Omoshiroi(desu).= interesting; funny; fun
 • Oishii(desu).= taste good
 • Oishisou(desu).= look yummy
 • Kawaii(desu).= cute; lovely; pretty
 • Kirei(desu). = beautiful; clean
 • Atsui(desu).= hot (weather, object)
 • Mushiatsui(desu).= hot and humid
 • Samui(desu).= cold (weather)
 • Yasui(desu).= cheap
 • Takai(desu).= expensive; high
 • Sugoi(desu).= great
 • Isogashii(desu).= busy
 • Ookii(desu).= big
 • Chiisai(desu).= small