...ni aimasu. ...to aimasu.

Tomodachi ni aimasu. Tomodachi to aimasu.
  • ともだちに あいます。Tomodachi ni aimasu.
    (tomodachi = friend, aimasu = see, meet)
  • ともだちと あいます。Tomodachi to aimasu.
  • あした はらじゅくで ともだちに あいます。Ashita Harajuku de tomodachi ni aimasu. = Lit. Tomorrow, (I) see (my) friend in Harajuku. (Harajuku = a place in Tokyo. →Harajuku)
  • きのう はらじゅくで ともだちに あいました。Kinou Harajuku de tomodachi ni aimasu. = Lit. Yesterday, (I) saw (my) friend in Harajuku.