o'clock

o'clock (in roma-ji)o'clock (in hiragana)
 • 1:00 いちじ ichi-ji
 • 2:00 にじ ni-ji
 • 3:00 さんじ san-ji
 • 4:00 よじ yo-ji (not よんじ yon-ji)
 • 5:00 ごじ go-ji
 • 6:00 ろくじ roku-ji
 • 7:00 しちじ shichi-ji (not ななじ nana-ji)
 • 8:00 はちじ hachi-ji
 • 9:00 くじ ku-ji (not きゅうじ kyuu-ji)
 • 10:00 じゅうじ juu-ji
 • 11:00 じゅういちじ juuichi-ji
 • 12:00 じゅうにじ juuni-ji

 • AM ごぜん gozen
 • morning あさ asa
 • PM ごご gogo
 • night よる yoru

O'clock/Hour(s)

o'clock (in hiragana)