Counter+目 ...me

Counter+目 ...me

1st …, 2nd …, 3rd …,…

 • 1本目のワイン ippon-me no wain First bottle of wine
 • 二つ目のケーキ futatsu-me no keeki Second cake
 • 三度目の正直 sando-me no shoujiki “Third time's a charm.”
 • 四つ目の駅 yottsu-me no eki Fourth station
 • 5回目の結婚 gokai-me no kekkon Fifth marriage
 • 6人目の子供 rokunin-me no kodomo Sixth child
 •  
 •